Linh Chi Thái lát

$5.160.000,00

  • Thời hạn sử dụng: 02 năm kể từ NSX
  • Sản xuất tại: Việt Nam
  • Thành phần: 100% nấm linh chi đỏ thái lát
Linh Chi Thái lát

$5.160.000,00