NẤM LINH CHI NGUYÊN QUẢ ĐÀI LOAN

$16.770.000,00

  • Trọng lượng: 300gr/hộp
  • Giống nấm: Chủng giống Đài Loan
  • Thời hạn sử dụng: 01 năm kể từ NSX
  • Sản xuất tại: Việt Nam
  • Thành phần: 100% nấm linh chi đỏ thái lát
NẤM LINH CHI NGUYÊN QUẢ ĐÀI LOAN

$16.770.000,00