NẤM LINH CHI ĐỎ THÁI LÁT

$32.250.000,00

  • 300g – 500gr/hộp
  • Thời hạn sử dụng: 01 năm kể từ NSX
  • Sản xuất tại: Việt Nam
  • Thành phần: 100% nấm linh chi đỏ thái lát
NẤM LINH CHI ĐỎ THÁI LÁT

$32.250.000,00