Mọi thắc mắc hoặc các bạn có khiếu nại có thể tới trực tiếp văn phòng giao  dịch của công ty VINATNT tại địa chỉ sau