Liên Hệ

Mọi vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ trực tiếp tại Website hoặc gọi theo đường dây nóng

Hotliner: 0866.531.861    Nhà Máy

    Nhà máy Medistar Việt Nam – Lô 38 – 2 Khu công nghiệp, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 142205